Fyllingen Håndball

Postadresse:

Fyllingen Håndball
Postboks 1426 Oasen
5828 BERGEN

Send E-post

Ønsker du å legge ut nyheter om ditt lag?

Dersom du ønsker å legge ut nyheter/bilder om ditt lag på hjemmesiden, send det til post@fyllingenhandball.no


Fyllingen Håndball avholder ordinært årsmøte

Torsdag 30. mars 2017 klokken 1900 i Framohallen.

Agenda:

 • Godkjennelse av stemmeberettigede
 • Godkjennelse av innkalling, saksliste og forretningsorden
 • Velge møteleder
 • Velge referent og 2 medlemmer til å medundertegne protokollen
 • Behandle årsmelding for 2016
 • Behandle revidert regnskap
 • Behandle innkomne forslag
  • Honorar av styret
 • Fastsette kontingenten for sesongen 2017/2018
 • Behandle budsjett for 2017
 • Valg
  • styreleder
  • nestleder
  • styremedlemmer
  • varamedlemmer
  • revisor
  • valgkomité

Medlemmer som er 15 år og eldre er stemmeberettiget.

På valg for årsmøte for 2017:

Styreleder Monica Bognø (på valg)

Nestleder Anita Grindeland (på valg)

Styremedlem Stig Hovland (ikke på valg)

Styremedlem Frode Sæterdal (ikke på valg)

Styremedlem Eirik Løland (ikke på valg)

Vara Camilla Moen (på valg)

Vara Rune Madsen (på valg)

Valgkomité blir bestående slik den er pr dd.
Årsmøte 2016

I

Fyllingen Idrettslag

Onsdag 29.03 2017

Fyllingen Klubbhus

Kl. 18.00

Dagsorden Årsmøtet 2016

 • Åpning
 • Godkjennelse av innkalling, dagsorden og forretningsorden og opptelling av stemme berettige
 • Valg av møteleder
 • Valg av referent og to protokoll underskrivere
 • Årsberetning 2016
 • Regnskap 2016
 • Innkomne forslag
 • Anvendelse årets overskudd
 • Valg av styre
 • Valg av valgkomite
 • Avslutning

Vi er sponset av:

Powered by: Bloc